Section of Philosophy of Law, TBSP UJ

Program

Saturday — 23.03.13

8.45–9.00 Registration

Special working group: Bayesian analysis and law

9.00–10.00

Invited Lecture, Dr Jeroen Keppens, Bayesian Perspectives on the Value of Evidence

10.00–10.25

Paweł Banaś and Krzysztof Kasparek, Some remarks about controversies concerning applying Bayes theorem to criminal policy-making

10.25–10.50

Bartosz Janik, Some remarks concerning Bayesian rationality in Law

10.50–11.10 Coffee break

11.10–11.35

Piotr Bystranowski, Czy da się nauczyć prawników statystyki? Sieci bayesowskie a unikanie błędów probabilistycznych w rozumowaniach prawniczych

11.35–12.00

Izabela Skoczeń, Why should a lawyer calculate the probability of implicature formation?

12.00–14.00 Lunch break

Special working group: Problems in contemporary philosophy of law

14.00–14.20

Ryszard Bobrowicz. Metaphysics strikes again!

14.20–14.40

Michał Araszkiewicz, Legal Theory in AI and Law

14.40–15.00

Filip Gołba. Some remarks on objectivity and determinacy of law

15.00–15.15 Coffee break

15.15–15.35

Yi-An Sun. Interface of Jurisprudence and Semioitcs , a study of post-structuralistic legal methodology : From Text, Intertext to Poetic Wisdom

15.35–15.55

Franciszek Strzyczkowski. State of Theoretical Debate On the Constitutionalization of European Union

15.55–16.15

Maciej Ostrowski. Role of unconscious processes as deforming factors in decision making process. Naturalistic approach towards theories of argumentation

16.15–16.35

Krystian Tews. Compatibilism and incompatibilism and their implications for morality and law. Critics of the concept

16.35–16.55

Rafał Michalczak, Right to privacy – cognitive science approach

Sunday — 24.03.13

9.45–10.05 Registration

10.05–10.25

Mateusz Pacak and Marcin Banasik. Doświadczenie prawne jako jedyne źródło normatywności?

10.25–10.45

Marcin Pieniążek. Zastosowanie hermeneutyki Paula Ricoeura w interpretacji tekstu prawnego.

10.45–11.00 Coffee break

11.00–11.20

Monika Zalewska. David and Goliath? Jerzy Lande’s critique of the Pure Theory of Law

11.20–11.40

Karolina Dobrowolska. Krytyka normatywistycznej teorii Hansa Kelsena w międzywojennej polskiej myśli prawnej

11.40–12.00

Katarzyna Szczepańska. Krytyka pozytywistycznych definicji prawa – Robert Alexy i teza o dualnej naturze prawa

12.00–13.00

Invited lecture, prof. Zygmunt Tobor, Wyznanie wiary intencjonalisty

13.00–14.00 Lunch break

14.00–14.20

Michal Rupniewski, Does law need a touchstone? Kantian “Original Contract” and Rawlsian “Original Position”: Their Meaning and Application to Jurisprudence

14.20–14.40

Oskar Pogorzelski. Językoznawstwo kognitywne a prawny obraz świata

14.40–15.00

Wojciech Ciszewski. Czyja bezstronność? Jaka neutralność?

15.00–15.10 Coffee break

15.10–15.30

Maciej Juzaszek. How law affected morality and what does it mean for legal luck?

15.30–15.50

Marcin Matczak, Legal text as a description of a possible world

15.50–16.10

Olha Shvets. Faces of Bankruptcy of Ukrainian airline company “Aerosvit”

16.10–16.40 Research abstracts session

  1. Anna Koropczuk, Cultural defence
  2. Dobrochna Minich, Koncepcja filozofii prawa Grzegorza Leopolda Seidlera
  3. Magdalena Wojdala, Problematyka dyferencjacji systemu prawa oraz powstawania jego nowych gałęzi
  4. Marek Jakubiec, Problem semantycznych forteli, czyli o roli filozofii prawa w społeczeństwie demokratycznym
  5. Janusz Prażmowski, Jak tworzyć lepszych ludzi. Pare słów o eugenice liberalnej
  6. Paulina Piękoś, Towards argumentation schemes and expert opinion evidence in legal argumentation

17.00–18.00

Debate: prof. T. Gizbert–Studnicki, prof. B. Polanowska–Sygulska, prof. Z. Tobor, prof. T.Stawecki Chair: dr Adam Dyrda

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: